ua ru

S&P: як українська криза вплинула на кредитоспроможність російських банків, представлених в Україні

S&P: як українська криза вплинула на кредитоспроможність російських банків, представлених в Україні Російські банки продовжать підтримувати свої українські дочірні структури
S&P
S&P
.
Несприятлива економічна ситуація в Україні, швидше за все, вплине на показники кредитоспроможності російських банків, що мають активи в Україні, оскільки обсяг проведених у цій країні банківських операцій порівняно невеликий.

Несприятлива економічна ситуація в Україні, швидше за все, вплине на показники кредитоспроможності російських банків, що мають активи в Україні, оскільки обсяг проведених у цій країні банківських операцій порівняно невеликий.

Витрати, пов'язані з українськими активами, зумовили погіршення фінансових результатів російських банків за підсумками 2014 р. і можуть чинити тиск на їх показники і в 2015 р. Причому, обсяг витрат, по всій вірогідності, буде приблизно таким же, як і в минулому році, зважаючи на несприятливу в даний час економічну ситуацію в Україні.

Тим не менш, ми вважаємо, що російські банки зможуть впоратися з цими витратами, і тому вони, найімовірніше, не матимуть впливу на рейтинги банків. У нашому рейтинговому аналізі ми враховуємо вплив поточної економічної ситуації в Україні.

Резюме:

1. Ми вважаємо зміну рейтингів російських фінансових груп, які мають українські активи, малоймовірним, незважаючи на несприятливу економічну ситуацію на Україні.

2. За нашими оцінками, російські банківські групи піддаються ризику, пов'язаному з їх українськими активами, на частку яких припадає менше 3% сукупних активів цих груп.

3. Разом з тим, в 2014 р. величина витрат, пов'язаних з українськими активами п'яти найбільших російських банківських груп, за оцінками, становила близько 4-5 млрд дол.

4. Ми очікуємо, що російські банки продовжать надавати підтримку своїм українським дочірнім структурам, проте значні збитки, пов'язані з діяльністю цих банків, можуть обмежити їхню присутність на українському ринку в довгостроковій перспективі.

Ми вважаємо, що підтримка з боку материнських груп має ключове значення для продовження діяльності українських дочірніх структур великих російських банків і допомагає їм впоратися з наслідками погіршення ринкових умов в Україні. Ми очікуємо, що російські банки продовжать надавати таку підтримку.

Разом з тим, погіршення ринкових умов на внутрішньому ринку та значні збитки, пов'язані з діяльністю дочірніх банків в Україні, викликають сумніви щодо доцільності їх подальшої присутності в цій країні. Ми вважаємо, що в даний час російські материнські організації планують зберегти присутність в Україні і продовжувати надавати фінансову підтримку українським дочірнім банкам. Однак, ми не можемо виключати можливість того, що в довгостроковій перспективі російські банки можуть змінити свої стратегії.

Так, нещодавно Служба кредитних рейтингів Standard&poor's знизила довгострокові суверенні кредитні рейтинги України за зобов'язаннями в іноземній валюті з "ССС" до "СС", що відображає наші очікування практично безумовної ймовірності дефолту за борговими зобов'язаннями уряду країни в іноземній валюті.

Уряд України заявив про свій намір реструктуризувати комерційний борг за зобов'язаннями в іноземній валюті (за єврооблігаціями). У відповідності з нашими критеріями, ми очікуємо, що будемо класифікувати пропозицію про обмін цінних паперів (exchange offer) або іншу подібну реструктуризацію боргу України в іноземній валюті як еквівалент дефолту.

Обсяг кредитів українським позичальникам оцінюється як контрольований, незважаючи на погіршення ринкових умов.

Російські банки значно збільшили свою частку в активах української банківської системи - приблизно до 12% до кінця 2014 р. Але ми очікуємо, що їхня готовність здійснювати діяльність в Україні може істотно знизитися, враховуючи геополітичні ризики і швидке погіршення ситуації в українській економіці.

Найбільшими російськими фінансовими групами та афілійованими з ними організаціями, які мають українські дочірні банки або видають кредити українським позичальникам, є Державна корпорація "Банк розвитку і зовнішньоекономічної діяльності (Зовнішекономбанк)" (український дочірній банк - ПАТ "Промінвестбанк"), ВАТ "Сбербанк Росії", ВАТ ВТБ Банк, АТ "Газпромбанк" і консорціум "Альфа-Груп" (якому належить 100% ПАТ "Альфа-Банк Україна" через кінцеву холдингову компанію ABH Holdings S. A.).

За нашими оцінками, сукупний обсяг активів цих банківських груп, схильних до ризиків, пов'язаних з веденням діяльності на Україні, складає приблизно 23-25 млрд дол. Наскільки ми розуміємо, цей показник не перевищує 3% обсягу їх сукупних активів, але для деяких банків ця цифра може бути вищою.

Зазначена сума включає кредити обсягом близько 8 млрд дол. (за українськими стандартами бухгалтерського обліку), видані українськими дочірніми банками. Частку кредитів, наданих російськими банками українським позичальникам, у їх сукупному кредитному портфелі складно визначити точно, але ми вважаємо, що обсяг цих кредитів може становити близько 15-17 млрд дол. Приблизно 30-40% цих коштів хеджовані або забезпечені гарантіями або активами, які зареєстровані за межами України, що, на наш погляд, частково знижує кредитні ризики та зменшує можливі збитки.

Разом з тим, незважаючи на невеликий обсяг операцій, що проводяться великими російськими фінансовими групами в Україні, це чинило тиск на показники прибутковості деяких банків в 2014 р. За нашими оцінками, сукупні витрати, пов'язані з українськими активами (включаючи витрати на формування резервів, надання підтримки у формі капіталу і ліквідності, вплив негативної переоцінки на справедливу вартість активів, інші збитки, обумовлені ринковою ситуацією, і вплив на податкову базу), п'яти найбільших російських банківських груп у 2014 р. становили приблизно 4-5 млрд дол., що відповідає 20-25% їх сукупного операційного доходу.

Ми вважаємо, що витрати на формування резервів і підтримка у формі вливань капіталу, швидше за все, залишаться основними витратами в 2015 р. на тлі подальшого погіршення якості активів. Цей сценарій уже враховується в наших рейтингах.

Підтримка з боку акціонерів має ключове значення для продовження діяльності дочірніх структур російських банків в Україні.

Відповідно до нашого базового сценарію, російські банки будуть продовжувати надавати підтримку своїм українським дочірнім структурам. Але ми не вважаємо діяльність в Україні стратегічно значимою для більшості російських фінансових організацій. Ми вважаємо, що в даний час основним завданням для російських материнських банків є мінімізація кредитних і операційних збитків і зниження відповідних ризиків у разі інтенсифікації економічних проблем.

На нашу думку, підтримка з боку материнських банків у формі надання додаткової ліквідності або вливань капіталу залишається можливою, але невизначеною, оскільки банки можуть прийти до думки, що в кінцевому рахунку надання підтримки може бути пов'язане зі значними витратами. Разом з тим, материнські банки можуть зазнати репутаційного ризику (у разі не надання такої підтримки).

Тому ми припускаємо, що дочірні структури великих російських банків не підуть з українського ринку в найближчі рік-два. Ми також вважаємо, що такий фактор, як готовність акціонерів надавати підтримку, необхідний для нейтралізації великих чистих збитків, які ми прогнозуємо в 2015 р. в результаті збільшення витрат на формування резервів за кредитами, що видаються на внутрішньому ринку.

У своєму рейтинговому аналізі ми враховуємо високий рівень невизначеності щодо ведення рейтингованими російськими банками діяльності в країні, що відчуває економічні труднощі. Але в даний час ми не враховуємо вплив потенційного, але малоймовірного ризику (тобто події, що мають низьку ймовірність, але можуть спричинити значні негативні наслідки, наприклад ризик заморожування депозитів або запровадження механізмів контролю капіталу). Ми вважаємо, що зможемо оцінити конкретний вплив такого сценарію розвитку подій тільки у випадку реалізації ризику і якщо будемо володіти більш детальною інформацією про цю подію.

У відповідності з нашими критеріями, ми, як правило, допускаємо, що в урядів можуть бути сильні стимули для збереження фінансової стабільності на внутрішньому ринку за допомогою заходів регулятивного втручання і держпідтримки. Це означає, що підтримка з боку уряду країни, в якій працюють дочірні банки, може в деяких випадках бути більш вірогідною та своєчасною, ніж потенційна екстрена підтримка з боку материнської групи.

Ми вважаємо, що в разі необхідності українські дочірні структури більшості російських банків можуть отримати негайну підтримку у формі ліквідності в національній валюті з боку Національного банку України. Однак, ми оцінюємо здатність уряду України надавати таку підтримку як невизначену. Тому ми очікуємо, що в разі необхідності українські дочірні банки звернуться за фінансовою допомогою в першу чергу до іноземних та українських акціонерів.

У відповідності з політикою Standard&poor's, лише Рейтинговий комітет може приймати рішення про ту чи іншу рейтингову дію (в тому числі зміну, підтвердження або відкликання кредитного рейтингу, зміну прогнозу по рейтингу, розташування рейтингу в список CreditWatch). Ця стаття-коментар і її предмет не є результатами рішення Рейтингового комітету і не можуть інтерпретуватися як зміна або підтвердження кредитного рейтингу або рейтингового прогнозу.