ua en ru

Генеральна схема планування території України розробляється на 20 років

Автор: RBC.UA
Генеральна схема планування території України розробляється на розрахунковий термін, який складає 20 років. Про це йдеться в проекті Містобудівного кодексу України, оприлюдненому на сайті Верховної Ради України.

Генеральна схема планування території України розробляється на розрахунковий термін, який складає 20 років. Про це йдеться в проекті Містобудівного кодексу України, оприлюдненому на сайті Верховної Ради України.

Планування територій на загальнодержавному рівні полягає в розробці Генеральної схеми планування території України, схем планування окремих частин території України, які включають території кількох областей, схем міжнародних транспортних коридорів і зон їх впливу, загальних проектів територіального розвитку трансграничних регіонів.

Порядок реалізації Генеральної схеми планування території України, склад показників проведення її моніторингу визначається законом України «Про Генеральну схему планування території України».

Центральний орган виконавчої влади з питань будівництва, містобудування і архітектури щорічно проводить моніторинг реалізації Генеральної схеми планування території України за показниками, затвердженими в установленому порядку, і подає Кабінету міністрів України звіт про її виконання станом на 1 січня поточного року.

Схеми планування окремих частин території України розробляються на розрахунковий термін, який складає 20 років. Схеми планування і забудови територій на місцевому рівні розробляються на: 20 років (довгостроковий період) з виділенням першого періоду, який складає 10 років.

Для міст з населенням більше 500 тис. людей, курортів державного значення складовою генерального плану є концепція розвитку міста.

Генеральний план є основою для виконання плану зонування території у складі місцевих правил забудови.

Для населених місць, які занесені в Список історичних населених місць України, розробляється історико-архітектурний опорний план. Список історичних населених місць затверджується Кабінетом міністрів України.

Детальний план території є містобудівною документацією з планування і забудови території на місцевому рівні. Прогнозні показники та пропозиції детального плану визначаються з урахуванням строку їх виконання протягом 10-15 років (розрахунковий строк детального плану). Залежно від темпів реалізації проекту розрахунковий строк може бути продовжений. У детальному плані для врахування інвестиційних намірів відокремлюється перша черга будівництва, тривалість якої встановлюється у завданні на розроблення документації (орієнтовно три-п'ять років).

Державна архітектурно-будівельна інспекція України та її територіальні органи в установленому порядку здійснюють державний будівельний нагляд та розглядають справи про правопорушення, передбачені цим кодексом. Накладати штраф від імені інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю мають право начальник Державної архітектурно-будівельної інспекції України та його заступники, начальники інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю та їх заступники у порядку, визначеному Кабінетом міністрів.

Під час комплексної реконструкції повинне досягатися урегулювання конфліктів між приватними і громадськими інтересами. Знесення будинків і споруд, зелених насаджень, а також відшкодування збитків власникам (користувачам) будинків і споруд, земельних ділянок здійснюється у встановленому законодавством порядку. Особи, винні в порушенні законодавства у сфері планування і забудови територій, несуть дисциплінарну, матеріальну, адміністративну, кримінальну відповідальність згідно із законом. Застосування вказаних видів відповідальності не звільняє винних осіб від відшкодування заподіяної правопорушенням шкоди.

В Україні можуть створюватися і діяти саморегулівні професійні організації у сфері планування і забудови територій. Діяльність саморегулівних професійних організацій у сфері планування і забудови територій здійснюється на основі їх статутів, зареєстрованих в установленому порядку.

Для професійного колегіального обговорення планувальних, архітектурних та інженерних рішень об'єктів містобудування і архітектури, а також в разі потреби обґрунтування містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок при уповноваженому органі містобудування та архітектури Ради міністрів Автономної Республіки Крим, управліннях містобудування та архітектури обласної, Київської та Севастопольської міських, відділі районної державних адміністрацій, уповноваженому органі виконавчого комітету міської ради утворюються архітектурно-містобудівні ради, які провадять свою діяльність відповідно до типового положення про них, яке затверджується центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури.

Згідно проекту, замовник, який має намір здійснити будівництво об'єкта архітектури у населеному пункті, зобов'язаний взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту.

Раніше повідомлялося, що Київська обласна держадміністрація (КОДА) планує до кінця 2010 р. розробити схему планування території Київської обл. на період до 20 років.

Нагадаємо, у вересні минулого року Кабмін Юлії Тимошенко схвалив проект Містобудівного кодексу, розроблений Міністерством регіонального розвитку і будівництва. Як повідомлялося, кодекс акумулював положення основних законів України, які безпосередньо регулюють питання планування і забудови територій, а саме "Про планування і забудову територій", "Про основи містобудування", "Про архітектурну діяльність". Концепцію Містобудівного кодексу уряд схвалив 18 липня 2007 р. розпорядженням №536- р.