ru ua

В Україні прийнятий закон про цінні папери і фондовий ринок

Автор: RBC.UA
Сьогодні Верховна рада в другому читанні прийняла закон "Про цінні папери і фондовий ринок", який регулює відносини, що виникають під час розміщення, обігу цінних паперів і здійснення професійної діяльності на фондовому ринку.

Сьогодні Верховна рада в другому читанні прийняла закон "Про цінні папери і фондовий ринок", який регулює відносини, що виникають під час розміщення, обігу цінних паперів і здійснення професійної діяльності на фондовому ринку. Зокрема, визначено, що до професійної діяльності відносяться брокерська діяльність, діяльність по організації торгівлі на фондовому ринку, депозитарна діяльність Центрального депозитарію цінних паперів, депозитарна діяльність хранителя, а також діяльність по веденню реєстру власників іменних цінних паперів. Документ окремо визначає порядок випуску облігацій місцевих позик, Автономної Республіки Крим, державних облігацій України. Законом встановлюються вимоги до проспекту емісії і публічному розміщенню ЦБ. Окремо визначається порядок розкриття інформації на фондовому ринку. На необхідності ухвалення закону "Про цінні папери і фондовий ринок" вже давно наполягає Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку України (ГКЦБФР). Керівник апарату Держкомісії Михайло Непран не раз заявляв, що ГКЦБФР хотіла б перейти від "практики гасіння корпоративних скандалів" до стабільної роботи. Прийнятий закон приводить регулятивні норми відповідно до вимогам національного і європейського законодавства і загальноприйнятою практикою роботи на фондовому ринку. У числі новацій закон визначає порядок обов'язкового розкриття інформації емітентами цінних паперів і учасниками ринку, вводить поняття "Інсайдерськая інформація" і містить порядок її розкриття. Крім того, закон "Про цінні папери і фондовий ринок" дозволяє емітентам самим визначатися з валютою розміщення ЦБ на зовнішніх ринках. В даний час зовнішні розміщення українських емітентів регулюється прийнятим ще в 1997 році положенням "Про порядок звернення українських емітентів за кордоном і іноземних емітентів в Україні", який, на думку ринку, давно не відповідає його потребам. Чинне українське законодавство дозволяє національним емітентам випуск цінних паперів, номінованих в гривнах, що при виході на зовнішні ринки примушує компанії шукати можливості його обходу, наприклад, випускати цінні папери через посередників. На думку експертів, ухвалення парламентом Проектів Закону України "Про цінні папери і фондовий ринок", "Про систему депозитарного обліку в Україні", "О акціонерних суспільствах" і ряду інших важливих регуляторних актів дозволить встановити на вітчизняному фондовому ринку цивілізовані, стабільніші і прозоріші правила гри, привернути до України широкий круг іноземних портфельних інвесторів.