ru ua

Fitch Ratings: "Жорстка політична боротьба напередодні президентських виборів може завадити відновленню економіки України".

Автор: RBC.UA

Погіршення рейтингів з боку провідних світових рейтингових агентств ускладнило і без того обмежений доступ України і українських компаній до світових ринків капіталу. Ситуацію посилює політична нестабільність в країні, тому покращення рейтингів в близькому майбутньому чекати не доводиться. Про вплив поганих рейтингів на українську економіку і про можливі сценарії розвитку ситуації РБК-Україна розповіли представники агентства Fitch Ratings - старший директор з розвитку бізнесу Олексій Миронов і директор в групі фінансових організацій Ольга Ігнатьєва. РБК-Україна: 12 лютого ваше агентство понизило рейтинг України до рівня "В" з "негативним" прогнозом. Чи очікується подальший перегляд рейтингів України і українських компаній у сторону погіршення? Олексій Миронов: Прогноз "Негативний" означає, що в короткостроковій перспективі ймовірність подальшого пониження рейтингу вища, ніж вірогідність підвищення рейтингу або того, що рейтинг залишиться на тому ж рівні. Цей прогноз відображає ризик банківської і валютної кризи, який збільшився в Україні через посилення дії стресових чинників на фінансову систему, а також більш високі ризики для успішного здійснення в Україні програми, що підтримується МВФ. До речі, сам МВФ попереджає про збереження високих ризиків для успішної реалізації програми України, прив'язуючи фінансування від фонду на суму 16,4 млрд дол. до проведення жорсткішої політики, яка повинна включати більш високу ступінь свободи валютного курсу і посилення податково-бюджетної політики у бік забезпечення балансу. Оскільки реалізація даної програми є найважливішим чинником фінансової стабільності і кредитоспроможності України, повна відмова від неї може стати причиною подальшого пониження рейтингу країни. До інших чинників, які можуть також спровокувати подальшу зміну рейтингу у бік пониження, відносяться можливе посилення фінансової нестабільності, збереження негативного тиску на гривню, зростання дефіциту бюджету в умовах обмежених можливостей фінансування, а також складності з рефінансуванням існуючої заборгованості. РБК-Україна: Наскільки впливає на рейтинги політична нестабільність в Україні? О.М.: Жорстка політична боротьба між ключовими фігурами, включаючи прем'єр-міністра і Президента, націлена на президентські вибори, проведення яких очікується в кінці 2009 р., має негативний вплив на економічну політику України. Ситуація ускладнюється зважаючи на нечіткий розподіл повноважень між основними інститутами держави, обумовленої існуючими положеннями Конституції, які є компромісом, досягнутим під час "Помаранчевої революції" на початку 2005 р. Напруженість політичної конкуренції може перешкодити досягненню політичного консенсусу, необхідного для непростого процесу відновлення економіки і забезпечення стабільного зростання до 2011 р., як це передбачається в рамках надання стабілізаційного кредиту. Стурбованість Fitch щодо ефективності інститутів влади в країні підтверджується індикаторами якості державного управління, що використовуються Світовим банком, які свідчать про зниження "ефективності державного управління" з 2005 р. РБК-Україна: На Вашу думку, чи є загроза дефолту за кредитними зобов'язаннями України? О.М.: Рейтинги на рівні "В" за кредитними зобов'язаннями України позначають наявність значних кредитних ризиків, проте при цьому залишається обмежена "подушка безпеки". На даний момент фінансові зобов'язання виконуються, проте здатність продовжувати виплати залежить від стійкої і сприятливої ділової і економічної кон'юнктури. РБК-Україна: Як Ви оцінюєте поточний стан банківської системи України, і який прогноз подальшого розвитку ситуації? Ольга Ігнатьєва: На думку агентства Fitch Ratings, український банківський сектор знаходиться в стресовому стані, що є результатом впливу як глобальної економічної кризи, так і внутрішніх економічних і політичних процесів в Україні. Серед чинників, які мають істотний негативний вплив на банківську систему, а саме на стабільність депозитної бази і, відповідно, ліквідність, на якість активів і рівень капіталізації банків, слід зазначити, перш за все, збереження ризику знецінення національної валюти. Ліквідність в банківському секторі обмежена, і залишається нестабільною величиною, в першу чергу, унаслідок того, що продовжується, хоч і останнім часом трохи сповільненими темпами, відтік депозитів з банківської системи, який стримується діючою забороною НБУ на їх дострокове вилучення. При цьому підтримка ліквідності банків з боку НБУ значно знизилася в 2009 р. Додатковим чинником ризику ліквідності є майбутні виплати за зовнішніми позиками деякими банками в поточному році - цей процес вимагатиме акумуляції значних ресурсів, що може бути складно в нинішніх умовах. Різка девальвація гривні в IV кварталі 2008 р. негативно відбилася на здатності українських позичальників проводити виплати за валютними кредитами (а станом на 30 листопада 2008 р. близько 56% кредитів банківського сектора було видано в іноземній валюті). Перш за все, це стосується позичальників, які отримали кредити в іноземній валюті за відсутності джерел валютної виручки. У даному контексті можна чекати різкого зростання неплатежів за валютними кредитами, перш за все з боку фізичних осіб. Капіталізація банків, яка була в середньому на помірному рівні протягом 2008 р., зазнає значного тиску в результаті істотного погіршення якості активів, що, у свою чергу, означає необхідність значного збільшення резервів на покриття можливих збитків за позиками. Суттєвий негативний ефект на капіталізацію має і різка девальвації гривні, що означає значне зростання активів в результаті валютної переоцінки. Таким чином, перед власниками банків виникає проблема проведення термінової докапіталізації, що стане своєрідним тестом їх готовності і здатності надати таку підтримку банкам. РБК-Україна: Як ви оцінюєте вплив ваших або подібних рейтингів на життєдіяльність країн і компаній? О.М.: Кредитний рейтинг рейтингового агентства – це думка даного агентства про кредитоспроможність даного позичальника. Кредитний рейтинг є інтегральним показником кредитоспроможності позичальника, оскільки враховує різні аспекти його фінансово-господарської діяльності, ризики операційного середовища, галузеві і міждержавні ризики. Він охоплює як минулі роки, так і теперішній момент, а також перспективи економічного розвитку позичальника. Таким чином, рейтинг дозволяє проводити ефективний порівняльний аналіз між різними позичальниками в будь-якій країні світу. Тому, рівень рейтингу є одним з важливих критеріїв для інвесторів і кредиторів при ухваленні інвестиційних рішень. Оскільки рейтинг і рейтинговий аналітичний звіт є продуктом аналізу, проведеного незалежною третьою стороною, в даному випадку рейтинговим агентством, то така оцінка викликає велику довіру у інвесторів, і є важливим доповненням до того інформаційного потоку, який поступає безпосередньо від позичальника. Важливо розуміти, що реальними користувачами рейтингів є не позичальники, а їх кредитори і інвестори, які часто вимагають від позичальників наявність кредитних рейтингів, оскільки це надає кредиторам і інвесторам незалежний канал якісної і об'єктивної інформації про кредитний ризик даного позичальника. За часів сприятливої ринкової кон'юнктури кредитні рейтинги сприяють залученню боргового фінансування. За часів менш сприятливої ринкової кон'юнктури і стресових ситуацій актуальність кредитних рейтингів теж зростає, оскільки в такі періоди кредитори і інвестори надають підвищене значення незалежним каналам якісної і об'єктивної інформації про кредитоспроможність позичальника. РБК-Україна: Що має відбутися, щоб рейтинги України і українських компаній знову пішли вгору? О.М.: "Негативний" прогноз за рейтингами України вказує на те, що на сьогоднішній день все-таки найбільш ймовірною є зміна рейтингів у бік пониження. В той же час, прогноз за рейтингом відображає очікування щодо подальшої зміни рейтингу, але не означає, що пониження рейтингу неминуче. Говорити ж про можливе підвищення рейтингу можна буде, коли прогноз за рейтингом буде змінено на "Позитивний" або поміщений в список Rating Watch з позначкою "Позитивний".